Tentoonstelling

‘Ontdekken’ wordt het thema van de aankomende tentoonstelling. Een hoofdrol is daarin weggelegd voor de Indië-expeditie die Iep Ochse maakte gedurende de jaren 1926-1929 in opdracht van de NIFM (Nederlands-Indische Film Maatschappij) onderdeel van Polygoon. Polygoon alom bekend om zijn bioscoopjournalen was een Haarlemse filmmaatschappij, gevestigd aan de Koudehorn nr. 8 en opgericht in 1919 door Julius Stoop. Polygoon werd vanaf 1921 geleid door Brand Ochse, de broer van Iep. De Maha Cyclus, de driedelige film die uit die expeditie ontstond, is geprezen om zijn cinematografische kwaliteiten. De documentaire- en filmmaker Vincent van Monnikendam heeft o.a. beelden uit de Maha Cyclus gebruikt voor zijn zeer geprezen film ‘Moeder Dao de Schildpadgelijkende’ uit 1995. Schatplichtig als hij was aan het vakmanschap van zijn voorgangers, prees hij in het bijzonder Iep Ochse om zijn kwaliteiten. Van deze film (Maha Cyclus) bezitten wij ca 500 originele foto’s en diverse vergrotingen (50x60). Daar Iep Ochse ook fotografische talenten bezat, is het vermoeden dat deze foto’s misschien ook zijn werk zijn geweest. Om de tentoonstelling een dynamisch karakter te geven zullen verschillende initiatieven worden ondernomen, die aanschuren tegen of passen bij het thema.